menu-icon
close-overlay-icon
loading image
decor image

Ostatní antikoncepční metody

V současné době existuje na výběr několik metod antikoncepce pro ženy i muže, přičemž
antikoncepční pilulky jsou jednou z nejpopulárnějších a nejspolehlivějších metod. Další efektivní řešení se nabízí v podobě nitroděložního tělíska či pesaru nebo kondomu v kombinaci se spermicidy. Přerušovaná soulož a kalendářní metoda neplodných dní byly prokázány jako nejméně spolehlivé způsoby ochrany před otěhotněním. Je však třeba si uvědomit, že 100% ochrany je dosaženo pouze sterilizací. Pokud se během používání některé z výše zmíněných antikoncepčních metod cokoli pokazí, pak se lze nežádoucímu těhotenství, nebo ještě horší variantě (potratu) vyhnout tím, že užijeme pilulku „po“.

Používání antikoncepčních tabletek představuje jeden z nejpohodlnějších způsobů antikoncepce. Pilulky s extrémně vysokým obsahem hormonů, které měly množství nepříjemných nežádoucích účinků a byly k dispozici v minulosti, jsou nyní nahrazeny tabletami, které mají méně nežádoucích vedlejších účinků a nižší obsah estrogenu, přičemž jsou stejně účinné. Spolehlivost každé jednotlivé antikoncepční metody lze charakterizovat Pearl indexem, který v praxi ukazuje, jaký počet plodných žen užívajících danou metodu otěhotní během jednoho roku, přičemž výpočet se projektuje na 100 žen. Základní výhodou pilulek v případě bezchybného užívání je velmi nízká míra selhání (méně než 1%, jak ukazuje Pearl index). V praxi však přibližně 8 uživatelek hormonální antikoncepce ze 100 otěhotní během jednoho roku. Jak je to možné?

Hlavním rizikem je nedodržení pokynů k užívání, např. pokud si zapomenete vzít
více než jednu pilulku, nebo jednu pilulku v posledním týdnu cyklu. Tím se riziko nežádoucího otěhotnění do značné míry zvyšuje. Příbalový leták (nalézající se v každé krabičce antikoncepčních pilulek) obsahuje detailní informace o užívání konkrétního přípravku, jeho vedlejších účincích a také o tom co dělat, když zapomenete polknout jednu nebo více tablet. Dalším problémem může být zvracení nebo průjem během doby užívání tabletek. V takových případech není absorpce pilulky zaručena, takže v podstatě neexistuje spolehlivá ochrana pro dané období. Pokud se sexuální styk odehrál během této doby, pak může v těchto situacích pomoci nouzová antikoncepce.

Nitroděložní tělísko je považováno za jednu z nejspolehlivějších forem antikoncepce, což je rovněž potvrzeno Pearl indexem okolo 0,8. Nejčastější příčinou otěhotnění v době, kdy ženy mají "pauzu" od instalace nitroděložní tělíska (pár měsíců pauzy se doporučuje každých 5-10 let) je, že uživatelky zapomenou, že tělísko, které poskytuje antikoncepční ochranu, není na svém místě. V těchto případech lze zabránit nežádoucímu těhotenství užitím pilulky „po“. Pesary, jež se řadí mezi mechanické metody antikoncepce, patří v kombinaci se spermicidy také mezi formy předcházení těhotenství. U těchto antikoncepčních přípravků se Pearl index pohybuje mezi 6 až 16, v závislosti na preciznosti použití. Mužské kondomy náleží mezi populární způsoby antikoncepce, musí však být používány s maximální pozorností. Pokud došlo u kondomu k posunutí, roztržení nebo jakémukoli jinému poškození, pak je jako prevence nechtěného těhotenství doporučováno použití pilulky „po“.

V případě použití nejméně spolehlivých způsobů - přerušované soulože či kalendářní metody neplodných dní je třeba vzít v úvahu, že jejich Pearl index je 27 a 25, tj. jedna ze čtyř žen otěhotní navzdory aplikaci těchto forem antikoncepce. V takových případech může být nezbytné užití pilulky „po“ a poté je doporučeno přejít na některý ze spolehlivějších způsobů antikoncepce.

Klikněte zde pro více informací o rizicích používání kondomu »
Klikněte zde pro více informací o „kalendářní metodě“ a o přerušované souloži »